Podržani portali YouTube, SoundCloud, Vimeo, Facebook,,
and more !!
Uređivač datoteka Izrežite datoteke na bilo koju dužinu, dodajte metapodatke i umetnite omot u MP3 formatu.
Podrška u oblaku Spremite datoteke izravno u Dropbox ili OneDrive Cloud.
Mobilna podrška Podrška za iOS, Windows Phone i Android uređaje.